Sæddeponent i Nordisk Cryobank

Mange mænd vælger i dag at deponere sædprøver til fremtidig eget brug. Måske står de overfor at skulle gennemgå en medicinsk behandling, der kan bringe deres sædkvalitet i fare, eller måske har de valgt at lade sig sterilisere og ønsker at gemme sædprøver i fald valget fortrydes. Andre har et job, der udsætter dem for ekstreme varmepåvirkninger eller kemikalier, der kan påvirke deres sædkvalitet negativt. Endeligt er der en stor gruppe mænd, der gør det for en sikkerheds skyld.Click here for English


Som sæddeponent i Nordisk Cryobank skal du gennemgå følgende forløb


 • Trin 1

  Aftal tid

  Som det første skal du kontakte os pr. telefon eller email for at aftale en tid for indlevering af sædprøven. Sædprøven kan laves her hos os eller hjemme hos dig selv.

 • Trin 2

  Indlevering af prøve

  En abstinenstid på 48-96 timer er optimal og vil give den bedst mulige sædkvalitet.

 • Trin 3

  Varighed for depot

  Du skal tage stilling til varigheden af dit depot. Ekstra år kan tilkøbes ved depotets udløb. Skal dit depot straks udleveres til behandling, skal vi bruge følgende oplysninger: Behandlende klinik, kvindes navn samt kvindes cpr. nr.

 • Trin 4

  Tilbagemelding

  Du bør kontakte os dagen efter indleveringen af prøven for at afgøre, om du skal lave én prøve mere.

 • Trin 5

  Blodprøve

  Blodprøve tages hos os samme dag som dit depot oprettes. Du kan tilføje donationer til dit depot i op til 6 måneder efter blodprøven er taget.

 • Du er nu sæddeponent


Vores fryseteknikker er blandt de bedste i industrien, og ca. 70% af sædcellerne overlever nedfrysningen.

Priser

Oprettelse af depot omfatter:

Sædanalyse
IUI-ready oprensning
Nedfrysning
Blodprøver: HIV 1+2, HBsAg, HepBc, HepC, Ultrio/NAT (Obligatorisk)
1 års depot
Pris for ovenstående: DKK 6.400,00


Tilføjelse af sædprøve til eksiterende depot omfatter:

Sædanalyse
IUI-ready oprensning
Nedfrysning
Pris for ovenstående: DKK 3.850,00


Depot udvidelse (uafhængigt af antal sædprøver):

1 år: DKK 1.315,00
2 år: DKK 2.160,00
3 år: DKK 3.050,00
4 år: DKK 3.700,00
5 år: DKK 4.500,00
10 år: DKK 7.050,00

Pris for levering i -196 C kvælstofstank tik dansk klinik (inkl. retur af tank): DKK 1.300,00

Alle priser er inklusiv 25% moms.

Sperm Depositor at the Nordic Cryobank

Many men today choose to store sperm samples for their own future use. Maybe they are facing a vasectomy or a medical treatment that can jeopardize their sperm quality. Some men have a job where they experience excessive heat or they are exposed to chemicals that can affect their sperm quality. Finally a large group of men do it "just in case".


As a sperm depositor at the Nordic Cryobank you will go through the following:


 • STEP 1

  Make an appointment

  The first thing you must do is contact us via telephone or email to arrange a time for delivering your sperm sample. The sperm sample can be made in one of our donor rooms or you can make the sample at home.

 • STEP 2

  Deliver the sample

  An abstinence time of 48-96 hours is optimal and will yield the best possible sperm quality. When delivering the sample you can pay in cash or via bank transfer (see prices below).

 • STEP 3

  Select duration

  You need to consider how long you would like us to store your sperm (see prices below). Extra years can be added when the storage expires. If your sperm is for delivery directly after analysis and freezing we need the following information: Treating clinic, name and CPR number (social security number) of the woman having treatment. You will also need to ask the clinic if they prefer the sample prepared as IUI-ready (see prices below).

 • Step 4

  Feedback

  You should contact us the day after you have delivered your sample to decide if more samples are needed.

 • Step 5

  Blood tests

  The mandatory blood tests for partner donation are drawn in our lab the same day your storage is created (see prices below). If you wish to add more samples to you storage, the blood test is taken with the last deposit.

 • You are now a sperm depositor


Our freezing techniques are among the very best in the industry and approximately 70% of the sperm cells survive the freezing process.

Prices

The above includes
Sperm analysis (per sample)
IIUI-ready preparation (per sample)
Freezing (per sample)
Blood tests for partner donation: HIV 1+2, HBsAg, HepBc, HepC, Ultrio/NAT (Mandatory)
1 year storage
Price for the above DKK 6.400,00

Price for delivery in -196 C nitrogen container to a Danish clinic (incl. tank return): DKK 1.300,00

Extension of storage (as many samples as you wish):
1 year: DKK 1.315,00
2 year: DKK 2.160,00
3 year: DKK 3.050,00
4 year: DKK 3.700,00
5 year: DKK 4.500,00
10 year: DKK 7.950,00

All prices includes 25% tax.

Kontakt os

Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at sende os en mail eller ringe til os.


Her bor vi

Nordisk Cryobank er centralt placeret i Århus og København.

København

Nordisk Cryobank ApS
Struenseegade 9, 2 sal
2200 København N
Tlf. +45 3834 3600
Åbningstider:
Man-fre: 8.15-17.00
Lør: 10.00-13.00

Bus nummer 3A stoppested Rantzausgade er 2 minutters gang. Forum Metrostation ligger ca. 10 minutters gang.

Brug evt. Rejseplanen eller Google.

Aarhus

Nordisk Cryobank ApS
Studsgade 20
8000 Aarhus C
Tlf. +45 3834 3600
Åbningstider:
Man-fre: 9.00-17.00
Lør: 11.00-13.00

Bus nummer 11, 14 og 117 stopper meget tæt på. Nørreport ligger ca. 5 minutters gang ad Studsgade.

Brug evt. Rejseplanen eller Google.